Organisatiestructuur

WelschapSocius

november 2019 zijn Socius en Welschap bestuurlijk gefuseerd. De werkmaatschappijen Welschap Welzijn, Welschap Kinderopvang, Socius Maatschappelijke Dienstverlening en MET Welzijn Heerhugowaard blijven bestaan als afzonderlijke stichtingen en met een eigen financiering. De aansturing en bedrijfsvoering en daarin ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de stichting Welschap-Socius Holding.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

WelschapSocius heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
Dit betekent dat de bestuurders (RvB) van Socius en Welschap gezamenlijk de verschillende stichtingen besturen en dat de Raad van Toezicht voor alle stichtingen de RvT is.
De Raad van Bestuur bestaat uit: Tilly Kersten en Bart van der Neut
De Raad van Toezicht bestaat uit: Daniël Visser, Eveline Grimminck, Hero Veger, Jos Dekker en Marjolein van Tunen

Organogram

Organogram Welschap (wordt nog gewijzigd)

Deze pagina passen we n.a.v. de fusie binnenkort aan.