Organisatiestructuur

WelschapSocius

Per 1 november 2019 zijn Socius en Welschap bestuurlijk gefuseerd. De werkmaatschappijen Welschap Welzijn, Welschap Kinderopvang, Socius Maatschappelijk Dienstverleners en MET Welzijn Heerhugowaard blijven bestaan als afzonderlijke stichtingen en met een eigen financiering. De aansturing en bedrijfsvoering en daarin ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de stichting Welschap-Socius Holding.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

WelschapSocius heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Dit betekent dat de bestuurder (RvB) van WelschapSocius alle stichtingen die onder WelschapSocius vallen bestuurt en dat de Raad van Toezicht voor alle stichtingen de RvT is.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Hero Veger, lid
Eveline van Grimminck, lid
Daniël Visser, lid

Organogram

Organogram Welschap