Organisatiestructuur

WelschapSocius

Per 1 november 2019 zijn Socius en Welschap bestuurlijk gefuseerd. De werkmaatschappijen Welschap Welzijn, Welschap Kinderopvang, Socius Maatschappelijk Dienstverleners en MET Welzijn Heerhugowaard blijven bestaan als afzonderlijke stichtingen en met een eigen financiering. De aansturing en bedrijfsvoering en daarin ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de stichting Welschap-Socius Holding.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

WelschapSocius heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Dit betekent dat de bestuurders (RvB) van Socius en Welschap gezamenlijk de verschillende stichtingen besturen en dat de Raad van Toezicht voor alle stichtingen de RvT is.

Raad van Bestuur

Bart van der Neut
Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Hero Veger, voorzitter
Jos Dekker, Vice voorzitter
Eveline van Grimminck, lid RvT
Daniël Visser, lid RvT

Organogram

Organogram Welschap