Socius en Welschap bundelen kwaliteiten

Heemskerk, 4 november 2019

De stichtingen Welschap en Socius zijn per 1 november 2019 gefuseerd. Vanuit de overtuiging dat welzijn en maatschappelijke dienstverlening een sterke combinatie vormen en dat het samen werken van professionals in één team de ondersteuning aan inwoners ten goede komt, gaan zij als organisaties samen verder en bundelen daarmee hun dienstverlening en kwaliteiten.
 
Bestuurlijke fusie
De fusie is een bestuurlijke. Dit betekent dat de bestuurders van Socius en Welschap vanaf de fusiedatum gezamenlijk de huidige stichtingen besturen en dat de Raden van Toezicht van beide organisaties zijn samengevoegd. De bedrijfsvoering van beide organisaties wordt samengebracht in de stichting Welschap/Socius Holding. De diverse bedrijfsonderdelen  blijven als zelfstandige werkmaatschappijen bestaan.
 
Sociaal werk versterkt
De verwachting is dat we, daar waar zich voor sociaal werk de kansen voordoen, personeel gaan samenvoegen en de professionele kwaliteit bundelen. Met als doel om individuele vragen en collectieve voorzieningen nog beter aan elkaar te verbinden en de ondersteuning aan inwoners daarmee te versterken.
In de gemeenten Beverwijk, Velsen, Castricum en Uitgeest, waar alleen Socius sociaal werk uitvoert (en Welschap niet), blijft Socius dat onder die naam ongewijzigd doen; binnen dezelfde afspraken met de gemeenten en samenwerkingspartners en vanuit dezelfde kwaliteitskaders.
 
Welschap Kinderopvang 
Deze naam blijft ongewijzigd en we bieden nog dezelfde verschillende vormen van kinderopvang in Heemskerk en Beverwijk.

Uiteraard houden wij onze stakeholders op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de fusie.