met hhw

Ambulant sociaal werker

Voor 28-32 uren per week
Als sociaal werker bij MET ben je daar waar en wanneer bewoners elkaar ontmoeten; op straat en in de publieke ruimte. Je legt actief contact met bewoners in de wijk. Je kent de wijk, zijn inwoners en de mensen die er werken. Je bezoekt de inwoners thuis tijdens afspraken. Je bent onderdeel van een zelf organiserend wijkteam waarin alle specialismen vertegenwoordigd zijn en de leden ook algemene teamtaken hebben, naast hun specialisme.
De huidige vacature doet zich voor in MET team 4 dat actief is in de wijken Butterhuizen, Huygenhoek, Land van Luna, Stad van de Zon en Zuidwijk.

De functie

Als sociaal werker met specialisatie algemeen maatschappelijk werk:
  • Ben je actief aanwezig in de wijk en weet je vraagstukken die daar leven helder te krijgen;
  • Ondersteun je bewoners bij algemene hulpvragen op uiteenlopende leefgebieden, o.a. financiën, scheidingen, eenzaamheid, woonproblemen;
  • Doe je vraagverheldering voor alle voorkomende vragen;
  • Geef je informatie en advies daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd;
  • Werk je integraal samen met de andere specialisten in je wijkteam: opbouwwerk, jongerenwerk, cliëntondersteuning en de sociaal raadsvrouw;
  • Voer je kortdurende hulpverleningstrajecten uit en schat in wanneer doorverwijzen nodig is;
  • Neem je deel aan het vakgroep overleg algemeen maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. 
Je verricht de ondersteuning op zo’n manier, dat het mensen motiveert zelf of samen met hun omgeving aan de slag te gaan met hun vragen. Je voorziet hen ter ondersteuning daarbij van de benodigde informatie en contacten. Kortom, je bent samen met je teamgenoten de spil in de wijk die de bewoners kent en weet wat er speelt. Je bent in staat bewoners te stimuleren en te ondersteunen bij het verbeteren van hun leven en hun leefomgeving voor zover nodig of gewenst.

 

Wie zoeken wij?

Je staat stevig in je schoenen en beschikt over relevante gesprekstechnieken en een open manier van communiceren. Je bent een professional, je durft je regelruimte te benutten en we verwachten dat je verantwoordelijkheid neemt. Doordat we altijd toegankelijk willen zijn voor de inwoners ben je bereid om op avonden of in het weekend te werken.
  • Je hebt een relevant hbo-diploma zoals Social Work;
  • Je hebt enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • Je bent een enthousiast en energiek teamlid op wie collega’s kunnen bouwen en vertrouwen.

Informatie

De functie is ingeschaald in schaal 8, cao Sociaal Werk. Onderdelen van de cao zijn het eigen loopbaanbudget en de mogelijkheid om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Je krijgt de beschikking over een telefoon, tablet en/of een laptop, zodat je optimaal uitgerust bent voor de functie van ambulant sociaal werker. Tot slot heb je, in overleg met je teamgenoten, veel eigen regie over je werk en, binnen kaders, veel vrijheid jouw eigen functie vorm te geven.

Solliciteren

Zie jij je deze tijdelijke werkplek wel vervullen? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar solliciteren@welschapsocius.nl o.v.v. ‘vacature AMW T4, MET tijdelijk’. De procedure sluit zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met manager Eerde de Swart, M 06 14 71 84 41.