Over WelschapSocius

Sinds november 2019 zijn Socius en Welschap bestuurlijk gefuseerd. Socius is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de regio Midden-Kennemerland en de gemeenten Castricum en Heerhugowaard. Welschap is een organisatie voor kinderopvang en sociaal werk in de regio Heemskerk/Beverwijk en Heerhugowaard. Samen verzorgen wij activiteiten en diensten, die erop zijn gericht dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. We doen dit in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

WelschapSocius werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu gebruik maakt van onze kinderopvang of welzijnsdiensten, of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

Onder de Holding WelschapSocius blijven de uitvoerende werkmaatschappijen bestaan: Welschap Kinderopvang, WelschapWelzijn Heemskerk, Socius MD en MET Welzijn Heerhugowaard.

Meer...

Strategisch beleid 2020 - 2025
Organisatiestructuur
Governancecode Sociaal Werk
Governancecode Kinderopvang