Suggesties en Klachten

Bij WelschapSocius doen wij er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen en u zo goed mogelijk te helpen.
Toch kan het gebeuren dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren.

Bent u niet tevreden? Blijf er niet mee zitten en bespreek dit met de medewerker(s) die u helpt/helpen of die van de betreffende werksoort of locatie.
Vaak is zo’n gesprek al de oplossing van het probleem.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende medewerker, werksoort of locatie.
Deze zal samen met u een oplossing zoeken of een uitspraak doen.

Bent u niet tevreden met deze uitspraak, dan kunt u kunt u zich schriftelijk wenden tot de bestuurder van WelschapSocius.

Voor de behandeling van klachten betreffende een overeenkomst met WelschapSocius, een gedraging van WelschapSocius of een gedraging van bij WelschapSocius werkzame personen hebben wij een Klachtenreglement.