Klokkenluidersregeling

Deze code regelt dat WelschapSocius* aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden en/of van misstanden binnen de organisatie door werknemers, vrijwilligers en anderen die een contractuele relatie tot de organisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar positie.

Klik hier voor meer informatie

(* WelschapSocius = MET Heemskerk, MET Dijk en Waard, Socius MD, Welschap Kinderopvang, WelschapSocius Holding)