Organisatiestructuur

WelschapSocius

Per 1 november 2019 zijn Socius en Welschap bestuurlijk gefuseerd. De werkmaatschappijen MET HeemskerkWelschap Kinderopvang, Socius Maatschappelijk Dienstverleners en MET Heerhugowaard blijven onder hun eigen naam werkzaam. De aansturing en bedrijfsvoering met daarbij ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de stichting Welschap-Socius Holding.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

WelschapSocius heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Dit betekent dat de bestuurder (RvB) van WelschapSocius alle stichtingen die onder WelschapSocius vallen bestuurt en dat de Raad van Toezicht voor alle stichtingen de RvT is.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Eveline van Grimminck, lid
Marie-Fleur Lobry, lid
Hero Veger, lid
Daniël Visser, lid

Jaarverslag Raad van Toezicht 2020

Organogram

Organogram WelschapSocius