Over WelschapSocius

WelschapSocius Groep is een organisatie voor sociaal werk in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heerhugowaard, Uitgeest en Velsen; en voor kinderopvang in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk.
Samen verzorgen wij activiteiten en diensten, die erop zijn gericht dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. We doen dit in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Visie

WelschapSocius laat je het beste uit jezelf halen

Missie

WelschapSocius werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu gebruik maakt van onze kinderopvang of welzijnsdiensten, of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

Werkonderdelen

Onder de WelschapSocius Groep vallen de uitvoerende werkonderdelen: MET Heemskerk, MET Heerhugowaard, Socius MD, Welschap Kinderopvang en WelschapSocius Holding

Meer...

Strategisch beleid 2020 - 2025
Organisatiestructuur
Governancecode Kinderopvang
Governancecode Sociaal Werk