Over ons

WelschapSocius Groep is een organisatie voor sociaal werk in de gemeenten Beverwijk, Dijk en Waard, Heemskerk en Velsen; en voor kinderopvang in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Samen verzorgen wij activiteiten en diensten, die erop zijn gericht dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. We doen dit in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Visie

WelschapSocius laat je het beste uit jezelf halen

Missie

WelschapSocius werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu gebruik maakt van onze kinderopvang of welzijnsdiensten, of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

Werkonderdelen

WelschapSocius stelt zich ten doel een klantgerichte non-profit organisatie te zijn van, voor en door burgers van nul tot honderd jaar. De stichting is gericht op het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de burgers en stuurt, stimuleert, faciliteert en ondersteunt waar nodig de  stichtingen die deel uitmaken van de holding. De stichting zorgt voor verbinding in de lokale samenleving door een samenhangend geheel aan producten. Onder de WelschapSocius vallen de uitvoerende werkonderdelen: MET Heemskerk, MET Dijk en Waard, Socius MD, Welschap Kinderopvang. WelschapSocius Holding is het ondersteunende Servicebureau.

Meer over ons

Strategisch beleid 2020 - 2025
Organisatiestructuur
Governancecode Kinderopvang
Governancecode Sociaal Werk

KvK-nummer 34370686